Melihat Allah SWT di Dunia & Akherat

Inilah pertanyaan yang telah melahirkan polemik dan perdebatan berkepanjangan di kalangan ahli Kalam (Mutakallimun, Teolog Muslim) dalam sejarah pemikiran Islam. Risalah ini tidak bertujuan untuk...

Polusi Spiritual & Adab Pendidik

Tadabbur Realitas Kehidupan Menurut Muhammad Imarah dalam Min Fiqh Al-Muwâjahah baina Al-Gharb wa Al-Islâm[1], untuk mengganti falsafah benturan dan hegemoni antar-bangsa dan peradaban, Islam menawarkan...

Fikih Dakwah

Makna Dakwah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tabligh Secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab “دعوة” dari kata دعا- يدعو yang berarti “panggilan”, “ajakan” atau...

VALENTINE’S DAY : HARAM

Ada satu fenomena menarik di kalangan masyarakat kita, khususnya pada  bulan Februari. Ada pemandangan yang khas di berbagai media massa, mal-mal, pusat-pusat hiburan.  Tidak sedikit...

Yang Bermanfaat Bagi Adam ‘Alaihissalam

تالله مانفع آدم عندمعصيته :   عزّ “اسجدوا لآدم”؛ ولاشرف”وعلّم آدم”؛ ولاخصيصة”لماخلقت بيدي”؛ ولافخر”ونفخت فيه من روحي”؛ وإنمانفعه : ذُلّ”ربناظلمناأنفسنا“ (محمد صالح المنجد) Ketika Adam...

Merawat Kebeningan Mata Air & Taman Kehidupan

1)   Ku perhatikan semua ciptaanNya, ternyata setiap orang memiliki kekasih yang dicintainya. Tapi, ketika ia dibaringkan di liang lahad, ia tinggalkan kekasihnya itu; maka aku...

Jadwal Sholat


Jadwal Sholat Di Beberapa Kota